Subsidie aanvragen voor je activiteit

De Gemeente Groningen geeft subsidie voor (een deel van de) gemaakte kosten bij het organiseren van activiteiten t.b.v. het platform GRONG.nl. Je kan voor maximaal €3000 euro subsidie aanvragen.

Een aanvraag voor deze subsidie kun je doen door de volgende documenten te sturen:

1. Een activiteitenplan

 • Met omschrijving hoe de activiteit een alternatief biedt passend binnen de geldende coronabeperkingen.
 • Het uitgangspunt is dat de activiteit fysiek wordt aangeboden, zolang dit nog niet toegestaan is i.v.m. met de coronamaatregelen, moet de activiteit digitaal aangeboden kunnen worden.
 • De activiteit wordt in samenwerking met partners georganiseerd.
 • De activiteit is een toevoeging op het huidige aanbod van GRONG.nl
 • De activiteit kan worden doorgezet na versoepeling of opheffing coronamaatregelen tot aan de einddatum subsidieverstrekking.
 • U moet zich houden aan de actueel geldende coronamaatregelen van het RIVM.
 • De periode waarin de activiteit wordt uitgevoerd
 • De doelgroep van de activiteit (leeftijdsgroep en de wijk waar de activiteit plaatsvindt)


2. Een begroting

 • Meerkosten van het aanpassen van een bestaande activiteit
 • De totale kosten als het een nieuwe activiteit betreft.


3. Een handtekening

4. Indien nooit eerder subsidieaanvraag gedaan bij de Gemeente Groningen

 • Kopie van de statuten
 • Kopie inschrijving KvK
 • Een bankafschrift


Aanvragen kunnen, voorzien van duidelijke contactgegevens, worden gemaild naar: contracteringMO@groningen.nl

GRONG is een initiatief van:

Samenwerkende partners van GRONG: