Subsidie aanvragen voor je activiteit

De Gemeente Groningen geeft subsidie voor (een deel van de) gemaakte kosten bij het organiseren van activiteiten t.b.v. het platform GRONG.nl.
Een aanvraag voor deze subsidie kun je doen door de volgende documenten te sturen:

1. Een activiteitenplan

 • Met omschrijving hoe de activiteit een alternatief biedt passend binnen de geldende coronabeperkingen.
 • Het uitgangspunt is dat de activiteit fysiek wordt aangeboden, zolang dit nog niet toegestaan is i.v.m. met de coronamaatregelen, moet de activiteit digitaal aangeboden kunnen worden.
 • De activiteit wordt in samenwerking met partners georganiseerd.
 • De activiteit is een toevoeging op het huidige aanbod van GRONG.nl
 • De activiteit kan worden doorgezet na versoepeling of opheffing coronamaatregelen tot aan de einddatum subsidieverstrekking.
 • U moet zich houden aan de actueel geldende coronamaatregelen van het RIVM.
 • De periode waarin de activiteit wordt uitgevoerd
 • De doelgroep van de activiteit (leeftijdsgroep en de wijk waar de activiteit plaatsvindt)


2. Een begroting

 • Meerkosten van het aanpassen van een bestaande activiteit
 • De totale kosten als het een nieuwe activiteit betreft.


3. Een handtekening

4. Indien nooit eerder subsidieaanvraag gedaan bij de Gemeente Groningen

 • Kopie van de statuten
 • Kopie inschrijving KvK
 • Een bankafschrift


Aanvragen kunnen, voorzien van duidelijke contactgegevens, worden gemaild naar: contracteringMO@groningen.nl

GRONG is mede mogelijk gemaakt door: